STAHL HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. apr. 2006
 • CVR 29517029

Virksomheden STAHL HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kongens Lyngby. De blev etableret i 25. april 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.550 DKK, mens den i 2021 var på -8.751 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.059.787 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.060’ DKK

-164%

Egenkapital

9.008’ DKK

-11%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.176’ DKK

-148%

Årets resultat

2022-1.059.787 DKK
20211.646.261 DKK
20201.826.938 DKK
2019962.071 DKK
2018-174.342 DKK
2017470.267 DKK
2016-37.668 DKK
2015850.883 DKK
2014821.434 DKK
20131.191.084 DKK
2012759.095 DKK

Likviditetsgrad

4.791 %

+129%
God

Afkastningsgrad

0 %

+120%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

9.190’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

2’ DKK

+118%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

8.736’ DKK

-17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  2’
  -
  -
  -
  2’
  189’
  -1.817’
  -
  -1.628’
  -1.176’
  -
  -1.176’
  -116’
  -1.060’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  455’
  -
  -
  455’
  455’
  -
  -
  -
  1’
  7’
  8.736’
  9.190’
  125’
  5.002’
  -
  -
  9.008’
  -
  9.008’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  182’
  9.190’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
STAHL HOLDING ApS 09.04.2013
STAHL CONSULTING ApS 25.04.2006 08.04.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Skovbovej 13 · DK-2800 Kongens Lyngby 11.10.2018
Skovbovej 13 · DK-2800 Kgs.Lyngby 25.04.2006 10.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.10.2023
642010 Finansielle holdingselskaber 13.06.2014 08.10.2023
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008 12.06.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-04-09 09.04.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 25.04.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 09.04.2013

Direktører

Navn Fra Til
Ivan Stahl Jacobsen 25.04.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ivan Stahl Jacobsen 25.04.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

STAHL HOLDING ApS

Skovbovej 13
2800 Kongens Lyngby

CVR

29517029

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. april 2006

P-nummer

1012213081

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingsselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-