ALLAN ELKJÆR HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. apr. 2006
 • CVR 29512590

Virksomheden ALLAN ELKJÆR HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Bogense. De blev etableret i 19. april 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.919 DKK, mens den i 2021 var på -6.361 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -60.820 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-61’ DKK

-247%

Egenkapital

457’ DKK

-12%

Omsætning

-

Resultat før skat

-61’ DKK

-254%

Årets resultat

2022-60.820 DKK
202141.497 DKK
202091.179 DKK
201974.618 DKK
2018186.460 DKK
201762.787 DKK
201696.079 DKK
201545.829 DKK
2014129.168 DKK
201347.851 DKK
2012-

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

71 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

643’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-9%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -61’
  -
  -61’
  -1’
  -61’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  536’
  -
  -
  536’
  536’
  -
  -
  86’
  -
  4’
  -
  643’
  125’
  52’
  -
  -
  457’
  -
  457’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  93’
  -
  -
  -1’
  5’
  -
  186’
  643’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ALLAN ELKJÆR HOLDING ApS 19.04.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Kæret 6 · DK-5400 Bogense 01.10.2019
Orevej 21 · DK-5471 Søndersø 01.01.2007 30.09.2019
Orevej 21 · DK-5471 Søndersø 19.04.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 19.04.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-05-17 17.05.2017
2006-04-19 19.04.2006 16.05.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 19.04.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 19.04.2006

Direktører

Navn Fra Til
Allan Dalgaard Elkjær 19.04.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Dalgaard Elkjær 19.04.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ALLAN ELKJÆR HOLDING ApS

Kæret 6
5400 Bogense

CVR

29512590

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. april 2006

P-nummer

1012199348

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab for A.M. Bolig ApS, investeringsvirksomhed og anden dermed efter direktionen skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-