VALBÆK & BRØRUP HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. apr. 2006
 • CVR 29448671

Virksomheden VALBÆK & BRØRUP HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 5. april 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på -1.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

115’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
2021-780 DKK
2020-780 DKK
2019-780 DKK
2018-390 DKK
2017-560 DKK
2016-1.000 DKK
2015124.000 DKK
2014-1.000 DKK
2013-44.918 DKK
201225.369 DKK

Likviditetsgrad

11 %

0%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

91 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

126’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  -
  -
  125’
  125’
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  126’
  125’
  -10’
  -
  -
  115’
  -
  115’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  126’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VALBÆK & BRØRUP HOLDING ApS 05.04.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Ehlersvej 3B · DK-2900 Hellerup 19.06.2019
Ehlersvej 3B · DK-2900 Hellerup 01.10.2009 18.06.2019
Teknikerbyen 7 · DK-2830 Virum 01.01.2007 30.09.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 18.11.2020
980000 Uoplyst 05.04.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-10-01 01.10.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 05.04.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 13.05.2023
Selskabet tegnes af direktionen 01.10.2009 09.05.2023

Direktører

Navn Fra Til
Eva Kristine Brørup 13.05.2023
Stefan Valbæk 13.05.2023
Eva Kristine Brørup 07.04.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Eva Kristine Brørup 05.04.2006
Stefan Valbæk 05.04.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VALBÆK & BRØRUP HOLDING ApS

Ehlersvej 3
2900 Hellerup

CVR

29448671

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. april 2006

P-nummer

1012181805

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tbj@4audit.dk

Telefon

30119900

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og besidde aktier, og i øvrigt fungere som holdingselskab

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller