ALT I DIN KOMMUNE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. apr. 2006
 • CVR 29443726

Virksomheden ALT I DIN KOMMUNE ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 3. april 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.915 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

+11%

Egenkapital

-254’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-3’ DKK

+11%

Årets resultat

2023-2.915 DKK
2022-3.274 DKK
2021-20.905 DKK
2020-1.578 DKK
20194.257 DKK
2018-171.879 DKK
20174.806 DKK
2016-9.105 DKK
20154.055 DKK
2014-8.543 DKK
20133.290 DKK
201211.638 DKK

Likviditetsgrad

57 %

+2%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

+16%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-76 %

+4%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

333’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

333’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -3’
  -
  0
  -
  0
  -3’
  -
  -3’
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  38’
  -
  295’
  -
  333’
  333’
  125’
  -379’
  -
  -
  -254’
  -
  -254’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  109’
  -
  0
  -
  -
  379’
  587’
  333’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ALT I DIN KOMMUNE ApS 03.04.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Gladsaxe Møllevej 21 · DK-2860 Søborg 30.04.2019
Gladsaxe Møllevej 21 · DK-2860 Søborg 03.04.2006 29.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.01.2008
722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software 03.04.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-03-12 12.03.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 03.04.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 12.03.2010

Direktører

Navn Fra Til
Mogens Deraya Mandley 11.03.2014
Tao Wang 03.04.2006 11.03.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mogens Deraya Mandley 01.10.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ALT I DIN KOMMUNE ApS

Gladsaxe Møllevej 21
2860 Søborg

CVR

29443726

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. april 2006

P-nummer

1012167411

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • ALL FROM CRETE ApS
 • ALT FRA KRETA ApS

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drift af EDB-konsulent virksomhed, køb og salg af EDB-materiel, etablering og drift af fagbogsregister på internettet, rengøring for virksomheder, agentvirksomhed for udenlanske fødevarevirksomheder samt efter direktionens opfattelse hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-