TRANBERGS BOGHANDEL ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. mar. 2006
 • CVR 29429510

Virksomheden TRANBERGS BOGHANDEL ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med bøger" og har adresse i Videbæk. De blev etableret i 30. marts 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.027.406 DKK, mens den i 2022 var på 1.088.324 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.530 DKK.

Medarbejderstaben består af 4 personer, hvor direktionen bl.a. består af Aase Bjerregaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

-118%

Egenkapital

2.732’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-11’ DKK

-118%

Årets resultat

2023-8.530 DKK
202246.477 DKK
2021212.184 DKK
2020-250.927 DKK
2019140.003 DKK
201846.226 DKK
2017-8.378 DKK
201688.709 DKK
2015277.281 DKK
201424.784 DKK
2013316.727 DKK
2012192.356 DKK

Likviditetsgrad

255 %

-10%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-106%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

72 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.780’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

1.027’ DKK

-6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.923’ DKK

+9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.027’
  -998’
  -33’
  -
  -4’
  -
  -7’
  -
  -7’
  -11’
  -
  -11’
  -2’
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.858’
  -
  -
  -
  -
  1.858’
  1.448’
  23’
  87’
  79’
  273’
  1.923’
  3.780’
  125’
  2.607’
  -
  -
  2.732’
  -
  2.732’
  294’
  294’
  -
  -
  -
  -
  -
  352’
  -
  -
  -13’
  161’
  241’
  754’
  3.780’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TRANBERGS BOGHANDEL ApS 30.03.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Bredgade 30 · DK-6920 Videbæk 01.01.2007
Bredgade 30 · DK-6920 Videbæk 30.03.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
476100 Detailhandel med bøger 01.01.2008
524700 Bog- og papirhandlere 01.04.2006 31.12.2007
980000 Uoplyst 30.03.2006 31.03.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-01-28 28.01.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.03.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 28.01.2011

Direktører

Navn Fra Til
Aase Bjerregaard 30.03.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aase Bjerregaard 29.11.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TRANBERGS BOGHANDEL ApS

Bredgade 30
6920 Videbæk

CVR

29429510

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. marts 2006

P-nummer

1012158218

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

476100
Detailhandel med bøger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje fast ejendom samt at drive handelsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

4

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-