SUN-WORLD ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. feb. 2006
 • CVR 29427607

Virksomheden SUN-WORLD ApS befinder sig i branchen "Ejendomsmæglere mv." og har adresse i Aalborg SØ. De blev etableret i 1. februar 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 11.779 DKK, mens den i 2021 var på -3.422 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 11.630 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

12’ DKK

+394%

Egenkapital

111’ DKK

+12%

Omsætning

58’ DKK

+95%

Resultat før skat

12’ DKK

+394%

Årets resultat

202211.630 DKK
2021-3.950 DKK
2020-52.502 DKK
201921.479 DKK
20183.050 DKK
201717 DKK
20161.800 DKK
201518.765 DKK
201440.026 DKK
201329.576 DKK
2012-42.879 DKK

Likviditetsgrad

2 %

+85%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

+442%
Svag

Soliditetsgrad

13 %

+11%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

20 %

+277%
God

Balance

857’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

12’ DKK

+444%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

15’ DKK

+84%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  58’
  12’
  -
  -
  28’
  12’
  -
  0
  -
  0
  12’
  -
  12’
  -
  12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  842’
  -
  -
  -
  -
  842’
  -
  -
  -
  -
  10’
  15’
  857’
  125’
  12’
  -
  -25’
  111’
  -
  111’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  745’
  857’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SUN-WORLD ApS 01.02.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Kongshøjvej 23 · DK-9210 Aalborg SØ 01.02.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
683110 Ejendomsmæglere mv. 01.01.2008
703110 Ejendomsmæglere 01.02.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-02-01 01.02.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.02.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion. 01.02.2006

Direktører

Navn Fra Til
Aage Bach Knudsen 01.02.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aage Bach Knudsen 02.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SUN-WORLD ApS

Kongshøjvej 23
9210 Aalborg SØ

CVR

29427607

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. februar 2006

P-nummer

1012153224

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

683110
Ejendomsmæglere mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mail@sun-world.dk

Telefon

98314325

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at etablere kontakt mellem potentielle købere og udenlandske ejendomsmæglerfirmaer, fremvisning af ejendomme i udlandet, afholdelse af udstillinger samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller