GRE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. mar. 2006
 • CVR 29425418

Virksomheden GRE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Allerød. De blev etableret i 22. marts 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -5.000 DKK, mens den i 2020 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -278.722 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-279’ DKK

-774%

Egenkapital

1.094’ DKK

-20%

Omsætning

-

Resultat før skat

-279’ DKK

-774%

Årets resultat

2021-278.722 DKK
202041.360 DKK
20191.150.749 DKK
2018-33.781 DKK
20175.691 DKK
2016-17.563 DKK
2015-19.332 DKK
2014-30.739 DKK
2013150.261 DKK
20128.670 DKK

Likviditetsgrad

2.456 %

+274%
God

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

+13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.140’ DKK

-30%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.140’ DKK

-30%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -279’
  -
  -279’
  -
  -279’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  596’
  1.140’
  1.140’
  125’
  1.203’
  -
  -
  1.094’
  -
  1.094’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  46’
  1.140’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GRE HOLDING ApS 22.03.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Conferencevej 5 · DK-3450 Allerød 22.03.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2011
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2010
980000 Uoplyst 22.03.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-03-22 22.03.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 22.03.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 22.03.2006

Direktører

Navn Fra Til
Gert Vinhardt Josephsen 22.03.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Gert Vinhardt Josephsen 22.03.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GRE HOLDING ApS

Conferencevej 5
3450 Allerød

CVR

29425418

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. marts 2006

P-nummer

1012147305

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-