MIKAEL DAHL ANDERSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. mar. 2006
 • CVR 29417806

Virksomheden MIKAEL DAHL ANDERSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Horsens. De blev etableret i 10. marts 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.002 DKK, mens den i 2021 var på -6.358 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 15.493 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

15’ DKK

-90%

Egenkapital

1.068’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

-16’ DKK

-110%

Årets resultat

202215.493 DKK
2021149.742 DKK
2020131.578 DKK
2019191.418 DKK
201847.349 DKK
2017107.278 DKK
2016172.691 DKK
2015186.660 DKK
2014153.114 DKK
2013248.611 DKK
2012134.736 DKK

Likviditetsgrad

13.447 %

-16%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-20%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.073’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-10%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

672’ DKK

-16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  6’
  -141’
  -
  -135’
  -16’
  -
  -16’
  -31’
  15’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  401’
  -
  -
  401’
  401’
  -
  -
  37’
  -
  269’
  672’
  1.073’
  125’
  550’
  117’
  -
  1.068’
  -
  1.068’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  5’
  1.073’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MIKAEL DAHL ANDERSEN HOLDING ApS 10.03.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Dalagervej 156 · DK-8700 Horsens 10.03.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 10.03.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-04-30 30.04.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 10.03.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 30.04.2014

Direktører

Navn Fra Til
Mikael Andersen 10.03.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikael Andersen 10.03.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MIKAEL DAHL ANDERSEN HOLDING ApS

Dalagervej 156
8700 Horsens

CVR

29417806

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. marts 2006

P-nummer

1012127215

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive håndværksvirksomhed, ejendomsinvestering og investering samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-