EGLY CONSULT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. mar. 2006
 • CVR 29412995

Virksomheden EGLY CONSULT ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Værløse. De blev etableret i 8. marts 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 45.793 DKK, mens den i 2022 var på 87.856 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 33.412 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

33’ DKK

-53%

Egenkapital

211’ DKK

-29%

Omsætning

-

Resultat før skat

45’ DKK

-48%

Årets resultat

202333.412 DKK
202271.061 DKK
2021-34.442 DKK
2020206.756 DKK
2019205.980 DKK
2018-1.824 DKK
201767.428 DKK
201619.169 DKK
201580.163 DKK
201431.932 DKK
201323.651 DKK
2012-61.619 DKK

Likviditetsgrad

624 %

-4%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

84 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

251’ DKK

-28%

Bruttofortjeneste

46’ DKK

-48%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

251’ DKK

-28%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  46’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  45’
  -
  45’
  -11’
  33’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  85’
  -
  2’
  164’
  251’
  251’
  125’
  36’
  50’
  -
  211’
  -
  211’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  24’
  40’
  251’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EGLY CONSULT ApS 08.03.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Weirsøevej 14 · DK-3500 Værløse 05.11.2012
Islands Brygge 34A · DK-2300 København S 08.03.2006 04.11.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008
741490 Anden virksomhedsrådgivning 08.03.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-04-18 18.04.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 08.03.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 18.04.2013

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Egly 08.03.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Egly 01.11.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EGLY CONSULT ApS

Weirsøevej 14
3500 Værløse

CVR

29412995

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. marts 2006

P-nummer

1012114318

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

consult@egly.dk

Telefon

25777257

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og anden dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-