KIH HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. mar. 2006
 • CVR 29412510

Virksomheden KIH HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Karlslunde. De blev etableret i 1. marts 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -13.941 DKK, mens den i 2022 var på -13.848 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 405.071 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

405’ DKK

+132%

Egenkapital

4.458’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

519’ DKK

+132%

Årets resultat

2023405.071 DKK
2022-1.268.175 DKK
2021771.457 DKK
2020423.049 DKK
2019796.449 DKK
2018594.553 DKK
2017627.672 DKK
2016649.035 DKK
2015649.857 DKK
2014712.235 DKK
20131.050.811 DKK
2012461.722 DKK

Likviditetsgrad

6.109 %

+281%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.509’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-14’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.133’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -14’
  -
  -
  -
  -
  128’
  -52’
  -
  77’
  519’
  -
  519’
  -114’
  405’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.376’
  1.376’
  -
  -
  -
  242’
  293’
  3.133’
  4.509’
  125’
  4.215’
  118’
  -
  4.458’
  -
  4.458’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  51’
  4.509’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KIH HOLDING ApS 01.03.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Bygaden 4 · DK-2690 Karlslunde 01.03.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 01.03.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-03-01 01.03.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.03.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 01.03.2006

Direktører

Navn Fra Til
Kim Hersom Madsen 01.03.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Hersom Madsen 19.09.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KIH HOLDING ApS

Bygaden 4
2690 Karlslunde

CVR

29412510

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. marts 2006

P-nummer

1012112722

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med reparation, skadebehandling og salg af biler, samt dertil knyttet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-