DANNAS BYGMONTAGE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. mar. 2006
 • CVR 29403694

Virksomheden DANNAS BYGMONTAGE ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Brædstrup. De blev etableret i 1. marts 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 997.234 DKK, mens den i 2022 var på 561.922 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 112.009 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Niels Arne Svendgaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

112’ DKK

+178%

Egenkapital

953’ DKK

+13%

Omsætning

-

Resultat før skat

190’ DKK

+183%

Årets resultat

2023112.009 DKK
2022-142.746 DKK
20217.323 DKK
2020624.042 DKK
2019-29.274 DKK
2018801.881 DKK
2017800.045 DKK
2016390.499 DKK
2015135.442 DKK
2014-741.096 DKK
2013348.922 DKK
2012395.516 DKK

Likviditetsgrad

113 %

-1%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

9 %

+318%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

24 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.994’ DKK

+13%

Bruttofortjeneste

997’ DKK

+77%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.382’ DKK

+11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  997’
  -453’
  -192’
  -
  352’
  -
  -
  -
  -
  190’
  -
  190’
  -78’
  112’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  612’
  -
  -
  -
  -
  612’
  -
  572’
  -
  -
  1.446’
  3.382’
  3.994’
  250’
  703’
  -
  -
  953’
  -
  953’
  37’
  37’
  -
  -
  -
  -
  -
  2.313’
  -
  -
  -
  578’
  61’
  3.004’
  3.994’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DANNAS BYGMONTAGE ApS 23.03.2007
DANNAS BYG & MONTAGE ApS 01.03.2006 22.03.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Silkeborgvej 52 · DK-8740 Brædstrup 01.01.2007
Silkeborgvej 52 · DK-8740 Brædstrup 01.03.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 01.01.2008
454200 Tømrer- og bygningssnedkerforretninger 20.03.2006 31.12.2007
980000 Uoplyst 01.03.2006 19.03.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-03-15 15.03.2016
2011-11-18 18.11.2011 14.03.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
250.000 DKK 23.03.2007
125.000 DKK 01.03.2006 22.03.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 18.11.2011

Direktører

Navn Fra Til
Jan Karlskov Mortensen 23.03.2007 31.10.2010
Niels Arne Svendgaard 01.03.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ann-Britt Svendgaard 19.12.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DANNAS BYGMONTAGE ApS

Silkeborgvej 52
8740 Brædstrup

CVR

29403694

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. marts 2006

P-nummer

1012084672

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40574504

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed og udføre montagearbejder samt anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed og eksport af byggemateriale indenfor Europa

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

250.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-