INNOGATE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. feb. 2006
 • CVR 29402418

Virksomheden INNOGATE ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i København K. De blev etableret i 27. februar 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 78.570 DKK, mens den i 2022 var på -20.794 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 58.029 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

58’ DKK

+188%

Egenkapital

-287’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

58’ DKK

+188%

Årets resultat

202358.029 DKK
2022-66.182 DKK
2021-98.158 DKK
2020-83.912 DKK
2019-278.782 DKK
201851.229 DKK
2017174.901 DKK
2016-146.026 DKK
2015-23.835 DKK
2014-15.735 DKK
20134.529 DKK
201216.121 DKK

Likviditetsgrad

72 %

+141%
Svag

Afkastningsgrad

332 %

+170%
God

Soliditetsgrad

-1.212 %

+69%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

24’ DKK

+167%

Bruttofortjeneste

79’ DKK

+478%

Gældsforpligtelser

310’ DKK

-12%

Tilgodehavende

24’ DKK

+167%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  79’
  -
  -
  -
  79’
  -
  -21’
  -
  -21’
  58’
  -
  58’
  0
  58’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  24’
  24’
  125’
  -412’
  -
  -
  -287’
  -
  -287’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  278’
  -
  -
  -
  -
  24’
  -
  33’
  24’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
INNOGATE ApS 27.02.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Lavendelstræde 8 · DK-1462 København K 16.11.2009
Larsbjørnsstræde 17 · DK-1454 København K 27.02.2006 15.11.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008
741490 Anden virksomhedsrådgivning 01.03.2006 31.12.2007
980000 Uoplyst 27.02.2006 28.02.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-06-22 22.06.2015
2009-11-17 17.11.2009 21.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 27.02.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 17.11.2009

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Winther 27.02.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Winther 27.02.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

INNOGATE ApS

Lavendelstræde 8
1462 København K

CVR

29402418

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. februar 2006

P-nummer

1012081738

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • INNOGATE.NET ApS
 • INNOVATION GATEWAY ApS
 • Vine Art ApS
 • Vinkunsten ApS

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tw@innogate.net

Telefon

28762121

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive erhvervsudvikling, rådgivning, konsulentvirksomhed og handel.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-