HEIN & HAUGAARD ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. feb. 2006
 • CVR 29396906

Virksomheden HEIN & HAUGAARD ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater" og har adresse i Hjørring. De blev etableret i 21. februar 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 385.127 DKK, mens den i 2020 var på 63.507 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 305.310 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Niels Haugaard Hansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

305’ DKK

+190%

Egenkapital

326’ DKK

+144%

Omsætning

-

Resultat før skat

383’ DKK

+507%

Årets resultat

2021305.310 DKK
2020105.346 DKK
201930.242 DKK
2018657 DKK
2017-233 DKK
20161.945 DKK
2015-4.400 DKK
2014-5.307 DKK
2013-7.341 DKK
2012-7.406 DKK

Likviditetsgrad

188 %

-51%
God

Afkastningsgrad

66 %

+87%
God

Soliditetsgrad

56 %

-25%
God

Overskudsgrad

-

Balance

583’ DKK

+224%

Bruttofortjeneste

385’ DKK

+506%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

482’ DKK

+176%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  385’
  -
  -
  -
  385’
  -
  -2’
  -
  -2’
  383’
  -
  383’
  -78’
  305’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  101’
  -
  101’
  -
  -
  -
  -
  101’
  11’
  27’
  0
  -
  443’
  482’
  583’
  125’
  201’
  -
  -
  326’
  -
  326’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  56’
  52’
  257’
  583’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HEIN & HAUGAARD ApS 03.05.2017
COMBI SUPPORT ApS 21.02.2006 02.05.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Store Vestergårdsvej 3 · DK-9800 Hjørring 15.05.2012
Halvorsmindevej 129 · DK-9800 Hjørring 01.01.2007 14.05.2012
Halvorsmindevej 129 · DK-9800 Hjørring 21.02.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
282100 Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater 01.12.2016
663000 Formueforvaltning 01.11.2011 30.11.2016
412000 Opførelse af bygninger 01.01.2008 31.10.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-05-03 03.05.2017
2013-04-04 04.04.2013 02.05.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 21.02.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 04.04.2013

Direktører

Navn Fra Til
Niels Haugaard Hansen 21.02.2006

Legalle ejere

Navn Fra Til
COMBI SUPPORT HOLDING ApS 21.02.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Haugaard Hansen 21.02.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HEIN & HAUGAARD ApS

Store Vestergårdsvej 3
9800 Hjørring

CVR

29396906

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. februar 2006

P-nummer

1012067484

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

282100
Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er fremstilling og salg af biopejse

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-