MIPSALUS HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. feb. 2006
 • CVR 29396043

Virksomheden MIPSALUS HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hørsholm. De blev etableret i 13. februar 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.406.520 DKK.

I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Jens Peter Toft.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.407’ DKK

+286%

Egenkapital

56.648’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.509’ DKK

+202%

Årets resultat

20212.406.520 DKK
2020624.125 DKK
20191.481.155 DKK
2018-51.594 DKK
201773.072 DKK
2016-41.220 DKK
2015137.174 DKK
20145.091.374 DKK
2013-257.239 DKK
2012-

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-0 %

+8%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

89 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

63.376’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

49.640’ DKK

+8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -
  1.482’
  1.482’
  2.509’
  -
  2.509’
  -
  2.407’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13.736’
  13.736’
  -
  -
  -
  -
  4.736’
  49.640’
  63.376’
  559’
  56.090’
  -
  -
  56.648’
  -
  56.648’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  -
  63.376’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MIPSALUS HOLDING ApS 22.05.2006
ApS KBIL 17 NR. 2220 13.02.2006 21.05.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Agern Alle 3 · DK-2970 Hørsholm 24.05.2010
Furesøvej 109 · DK-2830 Virum 01.06.2006 23.05.2010
Kronprinsessegade 18 · DK-1306 København K 13.02.2006 31.05.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 13.02.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-01-16 16.01.2023
2020-11-09 09.11.2020 15.01.2023
2019-06-24 24.06.2019 08.11.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
588.123 DKK 16.01.2023
558.711 DKK 09.11.2020 15.01.2023
525.229 DKK 24.06.2019 08.11.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør. 15.05.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Klaus Gregorius 15.05.2014
Nicolas Otto Krogh 15.05.2014
Michael Vinther 18.12.2008 01.05.2009

Direktører

Navn Fra Til
Nicolas Otto Krogh 01.01.2014
Jørgen Herman Melchior 13.02.2006 22.05.2006

Legalle ejere

Navn Fra Til
SELSKABET AF 11. DECEMBER 2008 ApS 16.01.2023
AKTIESELSKABET ARBEJDERNES LANDSBANK 09.11.2020
STERUP HOLDING ApS 24.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MIPSALUS HOLDING ApS

Agern Alle 3
2970 Hørsholm

CVR

29396043

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. februar 2006

P-nummer

1012065538

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

nkr@mipsalus.dk

Telefon

36921640

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være finansielt holdingselskab og drive hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør.

Registeret kapital

588.123 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej