NØRHAVE CONSULTING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jan. 2006
 • CVR 29393923

Virksomheden NØRHAVE CONSULTING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Hjallerup. De blev etableret i 26. januar 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 119.823 DKK, mens den i 2021 var på 126.628 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.729 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4’ DKK

-98%

Egenkapital

1.984’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

-100%

Årets resultat

20223.729 DKK
2021213.797 DKK
2020557.346 DKK
2019357.559 DKK
2018-12.535 DKK
2017415.536 DKK
20169.683 DKK
2015516.368 DKK
2014485.466 DKK
2013-677.284 DKK
2012-267.494 DKK

Likviditetsgrad

117 %

-5%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

26 %

-10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.756’ DKK

+11%

Bruttofortjeneste

120’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

5.669’ DKK

+16%

Tilgodehavende

5.729’ DKK

+14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  120’
  -
  -
  -
  -
  381’
  -501’
  -
  -119’
  0
  -
  0
  -3’
  4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.480’
  -
  -
  -
  547’
  2.027’
  -
  -
  -
  30’
  22’
  5.729’
  7.756’
  125’
  1.859’
  -
  -
  1.984’
  -
  1.984’
  103’
  103’
  791’
  -
  -
  -
  791’
  -
  -
  823’
  -
  -
  -
  4.878’
  7.756’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NØRHAVE CONSULTING ApS 27.11.2013
CARAVAN CENTER LØKKEN ApS 26.01.2006 26.11.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Nørrehaven 2 · DK-9320 Hjallerup 10.02.2014
Kastanievej 13 · DK-9480 Løkken 27.11.2013 09.02.2014
Løkkensvej 779 · DK-9480 Løkken 29.11.2007 26.11.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.10.2018
773300 Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr 01.01.2016 30.09.2018
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 28.11.2013 31.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-10-01 01.10.2018
2013-11-27 27.11.2013 30.09.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 26.01.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 27.11.2013

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Nørhave 27.11.2013
Henrik Hornstrup Frandsen 26.01.2006 27.11.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Nørhave 27.11.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NØRHAVE CONSULTING ApS

Nørrehaven 2
9320 Hjallerup

CVR

29393923

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. januar 2006

P-nummer

1012060811

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jn@norhaveregnskab.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er investering i værdipapirer og fast ejendom, og i øvrigt drive handel, finansiering- og investeringsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-