HOHENBERG HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jan. 2006
 • CVR 29323585

Virksomheden HOHENBERG HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Højbjerg. De blev etableret i 30. januar 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.278.787 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.279’ DKK

+192%

Egenkapital

9.739’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.279’ DKK

+192%

Årets resultat

20231.278.787 DKK
2022-1.383.570 DKK
2021991.060 DKK
2020170.755 DKK
2019934.204 DKK
2018-451.753 DKK
2017367.017 DKK
2016546.318 DKK
2015-213.305 DKK
2014274.256 DKK
2013401.211 DKK
2012386.927 DKK

Likviditetsgrad

96.834 %

God

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

9.747’ DKK

+14%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7.747’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -19’
  1.397’
  -100’
  -
  1.298’
  1.279’
  -
  1.279’
  -
  1.279’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.000’
  2.000’
  -
  -
  -
  -
  115’
  7.747’
  9.747’
  125’
  9.263’
  351’
  -
  9.739’
  -
  9.739’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  8’
  9.747’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HOHENBERG HOLDING ApS 30.01.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Elverdalsvej 114 · DK-8270 Højbjerg 04.12.2018
Elverdalsvej 114 · DK-8270 Højbjerg 18.07.2016 03.12.2018
Skådehøjen 5 · DK-8270 Højbjerg 10.10.2013 17.07.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 30.01.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-04-01 01.04.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.01.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.04.2006

Direktører

Navn Fra Til
Kent Henry Vesterskov 30.01.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kent Henry Vesterskov 30.01.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HOHENBERG HOLDING ApS

Elverdalsvej 114
8270 Højbjerg

CVR

29323585

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. januar 2006

P-nummer

1012023479

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter og aktier i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-