AMBOLTEN NO. 1 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. dec. 2005
 • CVR 29323461

Virksomheden AMBOLTEN NO. 1 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Helsinge. De blev etableret i 5. december 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -19.602 DKK, mens den i 2022 var på -18.048 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.397.294 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Tine Kjær.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.397’ DKK

-7%

Egenkapital

6.426’ DKK

+26%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

1.791’ DKK

-7%

Årets resultat

20231.397.294 DKK
20221.503.977 DKK
2021356.253 DKK
2020732.303 DKK
201984.519 DKK
2018124.529 DKK
2017-571.337 DKK
2016-109.673 DKK
2015777.854 DKK
2014276.315 DKK
2013155.649 DKK
201269.929 DKK

Likviditetsgrad

11 %

-68%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-372%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

87 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.398’ DKK

+29%

Bruttofortjeneste

-20’ DKK

-9%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

109’ DKK

-54%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -20’
  -90’
  -
  20’
  -109’
  -
  0
  -
  0
  1.791’
  -
  1.791’
  -394’
  1.397’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7.289’
  7.289’
  -
  -
  -
  -
  74’
  109’
  7.398’
  125’
  6.242’
  59’
  -
  6.426’
  -
  6.426’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  971’
  7.398’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AMBOLTEN NO. 1 ApS 15.10.2012
AMBOLTEN HOLDING ApS 05.12.2005 14.10.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Ravnebjergvej 10 · DK-3200 Helsinge 23.05.2011
Rungstedvej 115 · DK-2960 Rungsted Kyst 05.12.2005 22.05.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2007 31.12.2007
741490 Anden virksomhedsrådgivning 05.12.2005 31.12.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-10-15 15.10.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 05.12.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 15.10.2012

Direktører

Navn Fra Til
Tine Kjær 15.02.2015
Tine Kjær Rasmussen 15.02.2015
Thorleif Schack Rasmussen 05.12.2005 15.02.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tine Kjær Rasmussen 16.10.2017
Tine Kjær 16.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AMBOLTEN NO. 1 ApS

Ravnebjergvej 10
3200 Helsinge

CVR

29323461

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. december 2005

P-nummer

1012023185

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tk@fastkontaktperson.dk

Telefon

31140377

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handels- og inveteringsvirksomhed og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-