A1 TAGBYG ApS

UNDER TVANGSOPLØSNING
 • APS
 • Etableret 31. jan. 2006
 • CVR 29318522

Virksomheden A1 TAGBYG ApS befinder sig i branchen "Tagdækningsvirksomhed" og har adresse i Ringsted. De blev etableret i 31. januar 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -90.196 DKK, mens den i 2021 var på 133.781 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -99.832 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Thomas Steen Hansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-100’ DKK

-240%

Egenkapital

12’ DKK

-89%

Omsætning

-

Resultat før skat

-127’ DKK

-345%

Årets resultat

2022-99.832 DKK
202171.354 DKK
2020-151.665 DKK
2019253.572 DKK
201839.872 DKK
2017-123.928 DKK
2016208.535 DKK
201531.019 DKK
20140 DKK
201320.903 DKK
2012-1.125 DKK

Likviditetsgrad

31 %

-61%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-47 %

-361%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

5 %

-85%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

244’ DKK

-31%

Bruttofortjeneste

-90’ DKK

-167%

Gældsforpligtelser

233’ DKK

-4%

Tilgodehavende

72’ DKK

-54%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -90’
  -1’
  -25’
  -
  -116’
  0
  -11’
  -
  -11’
  -127’
  -
  -127’
  -27’
  -100’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  172’
  -
  -
  -
  -
  172’
  -
  -
  -
  20’
  -
  72’
  244’
  125’
  -113’
  -
  -
  12’
  -
  12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  23’
  149’
  233’
  244’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
A1 TAGBYG ApS 12.03.2013
THSH INVEST ApS 31.01.2006 11.03.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Balstrupvej 109 · DK-4100 Ringsted 20.12.2022
Balstrupvej 109 · DK-4100 Ringsted 12.10.2015 19.12.2022
Haslevvej 264 · DK-4100 Ringsted 24.05.2007 11.10.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
439100 Tagdækningsvirksomhed 01.02.2013
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009 31.01.2013
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-12-20 20.12.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 31.01.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.12.2013 15.02.2024

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Steen Hansen 31.01.2006
Thomas Steen Hansen 31.01.2006 15.02.2024

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Steen Hansen 31.01.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

A1 TAGBYG ApS

Balstrupvej 109
4100 Ringsted

CVR

29318522

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. januar 2006

P-nummer

1012008631

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

439100
Tagdækningsvirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

th@a1tagbyg.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udføre håndværksarbejde og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-