O HOLDING AALBORG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. jan. 2006
 • CVR 29318476

Virksomheden O HOLDING AALBORG ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 31. januar 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -625 DKK, mens den i 2021 var på -625 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 67.335 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

67’ DKK

-12%

Egenkapital

91’ DKK

+280%

Omsætning

-

Resultat før skat

62’ DKK

+15%

Årets resultat

202267.335 DKK
202176.762 DKK
202087.095 DKK
201944.736 DKK
201846.844 DKK
2017200.081 DKK
2016-41.903 DKK
2015-811.291 DKK
2014-149.433 DKK
2013-295.175 DKK
2012-138.906 DKK

Likviditetsgrad

63 %

+8%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+16%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

16 %

+220%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

562’ DKK

+19%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

297’ DKK

+12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -
  7’
  7’
  62’
  -
  62’
  -
  67’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  264’
  -
  -
  264’
  264’
  -
  -
  272’
  -
  -
  297’
  562’
  125’
  -34’
  -
  -
  91’
  -
  91’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  449’
  470’
  562’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
O HOLDING AALBORG ApS 31.01.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Strøybergsvej 90 · DK-9000 Aalborg 28.07.2021
Kong Frederiks Vej 7 · DK-9000 Aalborg 12.03.2014 27.07.2021
Roden 4 · DK-9260 Gistrup 31.01.2006 11.03.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 31.01.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-01-31 31.01.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 31.01.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 31.01.2006

Direktører

Navn Fra Til
Ole Skaue 31.01.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ole Skaue 24.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

O HOLDING AALBORG ApS

Strøybergsvej 90
9000 Aalborg

CVR

29318476

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. januar 2006

P-nummer

1012008453

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kongskaue@gmail.com

Telefon

25300189

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i Innovation Nordic ApS og eventuelt andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-