JVK HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. jan. 2006
 • CVR 29315981

Virksomheden JVK HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Maribo. De blev etableret i 25. januar 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -10.669 DKK, mens den i 2022 var på -10.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.081 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4’ DKK

+105%

Egenkapital

491’ DKK

-18%

Omsætning

-

Resultat før skat

4’ DKK

+105%

Årets resultat

20234.081 DKK
2022-85.789 DKK
202164.540 DKK
20205.821 DKK
201912.298 DKK
201812.667 DKK
201746.968 DKK
2016-4.143 DKK
201544.297 DKK
201448.984 DKK
20137.540 DKK
201234.134 DKK

Likviditetsgrad

580 %

-73%
God

Afkastningsgrad

-2 %

-13%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

83 %

-13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

594’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

594’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -11’
  57’
  -42’
  -
  15’
  4’
  -
  4’
  -
  4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  594’
  594’
  125’
  249’
  118’
  -
  491’
  -
  491’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  102’
  594’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JVK HOLDING ApS 25.01.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Agerhønevej 39 · DK-4930 Maribo 16.11.2022
Søndre Boulevard 30 · DK-4930 Maribo 30.11.2018 15.11.2022
Søndre Boulevard 30 · DK-4930 Maribo 07.01.2011 29.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 25.01.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-01-13 13.01.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 25.01.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 13.01.2009

Direktører

Navn Fra Til
John Vagn Kølle 25.01.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Vagn Kølle 06.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JVK HOLDING ApS

Agerhønevej 39
4930 Maribo

CVR

29315981

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. januar 2006

P-nummer

1012001912

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueforvaltning

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-