NIRAM ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. jan. 2006
 • CVR 29309620

Virksomheden NIRAM ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Birkerød. De blev etableret i 18. januar 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -15.326 DKK, mens den i 2022 var på -15.108 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 108.530 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

109’ DKK

-84%

Egenkapital

698’ DKK

+18%

Omsætning

-

Resultat før skat

100’ DKK

-85%

Årets resultat

2023108.530 DKK
2022676.140 DKK
2021-172.421 DKK
2020-94.315 DKK
2019247.480 DKK
2018-151.699 DKK
2017-27.696 DKK
2016165.313 DKK
2015-183.645 DKK
2014-252.811 DKK
2013415.089 DKK
2012-139.060 DKK

Likviditetsgrad

18 %

-18%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

38 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.832’ DKK

+11%

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

1.134’ DKK

+7%

Tilgodehavende

203’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -
  13’
  -38’
  142’
  118’
  100’
  -
  100’
  -9’
  109’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.575’
  -
  -
  1.628’
  1.628’
  -
  -
  163’
  -
  40’
  203’
  1.832’
  125’
  -308’
  118’
  -
  698’
  -
  698’
  -
  -
  -
  -
  -
  33’
  33’
  941’
  -
  -
  -9’
  15’
  145’
  1.101’
  1.832’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NIRAM ApS 18.01.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Lyngholmen 4 · DK-3460 Birkerød 27.03.2018
Ernst Bojesens Vej 1B · DK-2840 Holte 22.06.2017 26.03.2018
Lyngholmen 4 · DK-3460 Birkerød 15.01.2015 21.06.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 18.01.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-11-27 27.11.2015
2010-11-01 01.11.2010 26.11.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 18.01.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.11.2010

Direktører

Navn Fra Til
Palle Knarkegaard Sefeld 18.01.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Palle Knarkegaard Sefeld 18.01.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NIRAM ApS

Lyngholmen 4
3460 Birkerød

CVR

29309620

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. januar 2006

P-nummer

1011984734

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@mirana.it

Telefon

22723230

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med finansiering og investering samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-