B & W INVESTMENT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. nov. 2005
 • CVR 29225583

Virksomheden B & W INVESTMENT ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i København V. De blev etableret i 15. november 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 72.062 DKK, mens den i 2020 var på 7.046 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 77.307 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

77’ DKK

-27%

Egenkapital

-673’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

99’ DKK

-28%

Årets resultat

202177.307 DKK
2020106.616 DKK
2019-502.695 DKK
2018-298.288 DKK
20178.197 DKK
2016142.641 DKK
2015285.846 DKK
201449.733 DKK
2013-15.358 DKK
2012-416.895 DKK

Likviditetsgrad

69 %

0%
Svag

Afkastningsgrad

5 %

+172%
Svag

Soliditetsgrad

-46 %

+1%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.471’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

72’ DKK

+923%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.471’ DKK

-10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  72’
  -
  -
  -
  72’
  91’
  -64’
  -
  27’
  99’
  -
  99’
  -22’
  77’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.471’
  -
  1.471’
  1.471’
  103’
  -776’
  -
  -
  -673’
  -
  -673’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.070’
  -
  -
  -
  -
  74’
  2.145’
  1.471’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
B & W INVESTMENT ApS 21.05.2008
URIDAN SJÆLLAND ApS 15.11.2005 20.05.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Vesterbrogade 149 · DK-1620 København V 15.05.2020
Madvigs Alle 15 · DK-1829 Frederiksberg C 26.11.2018 14.05.2020
Madvigs Alle 15 · DK-1829 Frederiksberg C 07.02.2014 25.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 01.01.2014
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2013
980000 Uoplyst 15.11.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-02-04 04.02.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
103.000 DKK 04.02.2014
443.000 DKK 17.12.2013 03.02.2014
125.000 DKK 15.11.2005 16.12.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 04.02.2014

Direktører

Navn Fra Til
Kristian Wittrup Willumsen 17.12.2013
Jakob Blom 17.12.2013
Flemming Glæsner 26.05.2013 17.12.2013

Legalle ejere

Navn Fra Til
BLOM & WITTRUP HOLDING ApS 17.12.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kristian Wittrup Willumsen 15.11.2005
Jakob Blom 15.11.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

B & W INVESTMENT ApS

Vesterbrogade 149
1620 København V

CVR

29225583

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. november 2005

P-nummer

1011943353

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jb@bogwhospitality.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed herunder særligt med køb og salg af selskabsandele samt restaurationsdrift

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører i forening.

Registeret kapital

103.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja