KIKANI HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. okt. 2005
 • CVR 29200637

Virksomheden KIKANI HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Fjerritslev. De blev etableret i 15. oktober 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på -1.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -178.794 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-179’ DKK

+35%

Egenkapital

63’ DKK

-83%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-179’ DKK

+35%

Årets resultat

2023-178.794 DKK
2022-273.392 DKK
2021-205.353 DKK
2020-117.576 DKK
2019-163.729 DKK
201860.962 DKK
2017-14.064 DKK
2016253.489 DKK
2015215.520 DKK
2014-78.179 DKK
2013859.200 DKK
2012-175.408 DKK

Likviditetsgrad

41 %

-98%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

34 %

-65%
God

Overskudsgrad

-

Balance

183’ DKK

-49%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

49’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -179’
  -179’
  -179’
  -
  -179’
  -
  -179’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  134’
  -
  -
  134’
  134’
  -
  -
  -
  -
  46’
  49’
  183’
  125’
  -62’
  -
  -
  63’
  -
  63’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  117’
  -
  -
  -
  -
  -
  120’
  183’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KIKANI HOLDING ApS 15.10.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Havvejen 8 · DK-9690 Fjerritslev 14.09.2020
Havvejen 8 · DK-9690 Fjerritslev 08.07.2020 13.09.2020
Havvejen 8 · DK-9690 Fjerritslev 01.01.2007 07.07.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 15.10.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2005-10-15 15.10.2005

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.10.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 15.10.2005

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Karsten Nielsen 15.10.2005

Direktører

Navn Fra Til
Karsten Nielsen 15.10.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karsten Nielsen 15.10.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KIKANI HOLDING ApS

Havvejen 8
9690 Fjerritslev

CVR

29200637

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. oktober 2005

P-nummer

1011885515

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder at fungere som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

Revisor

-