V.T.S. BYG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. nov. 2005
 • CVR 29183473

Virksomheden V.T.S. BYG ApS befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Kjellerup. De blev etableret i 15. november 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.018.006 DKK, mens den i 2022 var på 1.353.921 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 783.234 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

783’ DKK

-23%

Egenkapital

932’ DKK

+33%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.004’ DKK

-23%

Årets resultat

2023783.234 DKK
20221.023.126 DKK
2021444.515 DKK
2020569.750 DKK
20192.376.150 DKK
20181.981.563 DKK
20171.947.844 DKK
2016603.816 DKK
2015-433.190 DKK
20141.298.800 DKK
2013535.708 DKK
2012-36.899 DKK

Likviditetsgrad

259 %

+34%
God

Afkastningsgrad

67 %

-30%
God

Soliditetsgrad

62 %

+24%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.496’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

1.018’ DKK

-25%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.459’ DKK

+9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.018’
  -
  -15’
  -
  1.003’
  -
  -33’
  -
  -33’
  1.004’
  -
  1.004’
  -221’
  783’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  37’
  -
  37’
  -
  -
  -
  -
  37’
  -
  442’
  935’
  63’
  19’
  1.459’
  1.496’
  125’
  1’
  800’
  -
  932’
  -
  932’
  0
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  243’
  -
  -
  234’
  -
  563’
  1.496’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
V.T.S. BYG ApS 15.11.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Sølunden 11 · DK-8620 Kjellerup 01.01.2007
Sølunden 11 · DK-8620 Kjellerup 15.11.2005 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
412000 Opførelse af bygninger 01.01.2008
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) 01.12.2006 31.12.2007
980000 Uoplyst 15.11.2005 30.11.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-28 28.06.2021
2009-03-19 19.03.2009 27.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.11.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 19.03.2009

Direktører

Navn Fra Til
Esben Nielsen 15.11.2005

Legalle ejere

Navn Fra Til
V.EN Holding ApS 03.10.2019
V.T.S HOLDING ApS 08.06.2015 03.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Arne Nielsen 15.11.2005 03.10.2019
Esben Nielsen 15.11.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

V.T.S. BYG ApS

Sølunden 11
8620 Kjellerup

CVR

29183473

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. november 2005

P-nummer

1011845742

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

412000
Opførelse af bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

86667244

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er byggevirksomhed, køb og salg af fast ejendom, finansiering og handel samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-