THORUP RASMUSSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. okt. 2005
 • CVR 29183155

Virksomheden THORUP RASMUSSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Horsens. De blev etableret i 27. oktober 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -55.134 DKK, mens den i 2021 var på -37.613 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 942.409 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

942’ DKK

+69%

Egenkapital

11.195’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

943’ DKK

+31%

Årets resultat

2022942.409 DKK
2021559.153 DKK
20202.568.289 DKK
2019561.478 DKK
2018192.986 DKK
2017813.827 DKK
20161.644.499 DKK
2015903.476 DKK
2014736.591 DKK
2013909.889 DKK
20121.148.207 DKK

Likviditetsgrad

61.614 %

+277%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+62%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

11.207’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

-55’ DKK

-47%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7.507’ DKK

+11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -55’
  -
  -
  -
  -55’
  619’
  -1.111’
  -
  -492’
  943’
  -
  943’
  -
  942’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.700’
  3.700’
  -
  -
  -
  450’
  1.884’
  7.507’
  11.207’
  125’
  10.920’
  150’
  -
  11.195’
  -
  11.195’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  0
  12’
  11.207’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
THORUP RASMUSSEN HOLDING ApS 27.10.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Fælledvej 12 · DK-8700 Horsens 24.05.2016
Billensteinsvej 17 · DK-7120 Vejle Øst 01.01.2007 23.05.2016
Billensteinsvej 17 · DK-7120 Vejle Øst 27.10.2005 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 27.10.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2005-10-27 27.10.2005

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 27.10.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 27.10.2005

Direktører

Navn Fra Til
Peter Thorup Rasmussen 27.10.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Thorup Rasmussen 27.10.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

THORUP RASMUSSEN HOLDING ApS

Fælledvej 12
8700 Horsens

CVR

29183155

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. oktober 2005

P-nummer

1011844452

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investerings- og holdingvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-