BJERGGÅRD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. okt. 2005
 • CVR 29183139

Virksomheden BJERGGÅRD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Vejle. De blev etableret i 27. oktober 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -70.515 DKK, mens den i 2021 var på -22.470 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 935.063 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

935’ DKK

+8%

Egenkapital

12.393’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

935’ DKK

-8%

Årets resultat

2022935.063 DKK
2021869.017 DKK
20201.282.769 DKK
20191.431.169 DKK
2018817.929 DKK
2017575.071 DKK
20161.334.215 DKK
20151.088.061 DKK
2014834.442 DKK
2013845.614 DKK
2012973.869 DKK

Likviditetsgrad

4.791 %

-18%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-102%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

12.629’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-71’ DKK

-214%

Gældsforpligtelser

236’ DKK

+14%

Tilgodehavende

7.724’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -71’
  -
  -19’
  -
  -89’
  188’
  -638’
  -
  -450’
  935’
  -
  935’
  -
  935’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  3.238’
  -
  -
  -
  1.667’
  4.905’
  -
  -
  -
  453’
  862’
  7.724’
  12.629’
  125’
  11.668’
  600’
  -
  12.393’
  -
  12.393’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  75’
  -
  -
  -
  -
  12’
  143’
  161’
  12.629’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BJERGGÅRD HOLDING ApS 27.10.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Tidseltoft 3 · DK-7100 Vejle 28.06.2019
Tidseltoft 3 · DK-7100 Vejle 20.10.2018 27.06.2019
Tidseltoft 3 · DK-7100 Vejle 01.01.2007 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 27.10.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2005-10-27 27.10.2005

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 27.10.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 27.10.2005

Direktører

Navn Fra Til
Susanne Bjerggård Nielsen 27.10.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Susanne Bjerggård Nielsen 27.10.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BJERGGÅRD HOLDING ApS

Tidseltoft 3
7100 Vejle

CVR

29183139

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. oktober 2005

P-nummer

1011844436

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investerings- og holdingvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-