AUTOPORT HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. okt. 2005
 • CVR 29173230

Virksomheden AUTOPORT HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Holbæk. De blev etableret i 27. oktober 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.052.843 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.053’ DKK

+122%

Egenkapital

2.097’ DKK

+101%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.043’ DKK

+120%

Årets resultat

20221.052.843 DKK
2021473.953 DKK
2020-105.782 DKK
201941.188 DKK
2018182.966 DKK
201717.084 DKK
201625.393 DKK
2015-96.109 DKK
201421.892 DKK
201341.528 DKK
2012-72.014 DKK

Likviditetsgrad

939 %

-41%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-101%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

85 %

-14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.457’ DKK

+133%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

Gældsforpligtelser

360’ DKK

Tilgodehavende

557’ DKK

+178%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  8’
  -3’
  1.044’
  1.049’
  1.043’
  -
  1.043’
  -10’
  1.053’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.900’
  -
  -
  1.900’
  1.900’
  -
  -
  202’
  -
  1’
  557’
  2.457’
  125’
  195’
  -
  -
  2.097’
  -
  2.097’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  301’
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  59’
  2.457’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AUTOPORT HOLDING ApS 27.10.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Stenhusvej 62 · DK-4300 Holbæk 15.12.2019
Vognserup Engvej 6 · DK-4420 Regstrup 01.01.2007 14.12.2019
Engvej 6 · DK-4420 Regstrup 27.10.2005 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 27.10.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-05-18 18.05.2016
2015-04-29 29.04.2015 17.05.2016
2013-04-11 11.04.2013 28.04.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 27.10.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 11.04.2013

Direktører

Navn Fra Til
Kent Dambo Nielsen 27.10.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kent Dambo Nielsen 27.10.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AUTOPORT HOLDING ApS

Stenhusvej 62
4300 Holbæk

CVR

29173230

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. oktober 2005

P-nummer

1011814553

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kn@autoport.dk

Telefon

24476042

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab for andre selskaber, køb og drift af fast ejendom samt anbringelse af udbytte fra datterselskabet i finansielle aktiver, herunder aktier, anparter og øvrige værdipapirer

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej