KROGH CONSULT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. nov. 2005
 • CVR 29170460

Virksomheden KROGH CONSULT ApS befinder sig i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder" og har adresse i Fredensborg. De blev etableret i 1. november 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.176 DKK, mens den i 2022 var på -3.262 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.257 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

-28%

Egenkapital

105’ DKK

-3%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-4’ DKK

-28%

Årets resultat

2023-3.257 DKK
2022-2.544 DKK
2021-6.308 DKK
2020242 DKK
2019-4.693 DKK
201828.811 DKK
201710.602 DKK
2016-12.220 DKK
20151.723 DKK
2014-90.022 DKK
20139.885 DKK
2012194.039 DKK

Likviditetsgrad

-52.592 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

105’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-28%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

105’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -4’
  -1’
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  75’
  105’
  105’
  125’
  -20’
  -
  -
  105’
  -
  105’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  105’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KROGH CONSULT ApS 20.05.2011
KROGH JENSEN ApS 01.11.2005 19.05.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Søparken 3 · DK-3480 Fredensborg 08.05.2006
Slotsgade 38 · DK-3400 Hillerød 01.11.2005 07.05.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder 01.05.2016
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008 30.04.2016
741490 Anden virksomhedsrådgivning 01.03.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-05-20 20.05.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.11.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 20.05.2011

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Krogh Jensen 01.11.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Krogh Jensen 01.11.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KROGH CONSULT ApS

Søparken 3
3480 Fredensborg

CVR

29170460

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. november 2005

P-nummer

1011806801

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711210
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

48475118

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med rådgivning, handel, udlejning, service, samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-