MARIANO ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. nov. 2005
 • CVR 29170398

Virksomheden MARIANO ApS befinder sig i branchen "Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling" og har adresse i Humlebæk. De blev etableret i 1. november 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 77.684 DKK, mens den i 2022 var på 193.144 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.671.622 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.672’ DKK

+85%

Egenkapital

8.930’ DKK

+39%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.682’ DKK

+76%

Årets resultat

20232.671.622 DKK
20221.445.507 DKK
2021234.573 DKK
20204.185.761 DKK
2019222.107 DKK
2018626.500 DKK
2017454.348 DKK
2016569.043 DKK
2015194.779 DKK
201435.780 DKK
20134.747 DKK
2012-48.462 DKK

Likviditetsgrad

1.150 %

+533%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

97 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

9.207’ DKK

+31%

Bruttofortjeneste

78’ DKK

-60%

Gældsforpligtelser

277’ DKK

-55%

Tilgodehavende

669’ DKK

-19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  78’
  -
  -
  -
  -
  2.631’
  -26’
  -
  2.604’
  2.682’
  -
  2.682’
  -10’
  2.672’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  8.538’
  8.538’
  -
  20’
  -
  -
  8’
  669’
  9.207’
  125’
  8.655’
  150’
  -
  8.930’
  -
  8.930’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  219’
  -
  -
  -
  60’
  31’
  -
  58’
  9.207’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MARIANO ApS 15.06.2012
ANDERS OLESEN ApS 01.11.2005 14.06.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Gl Strandvej 174 · DK-3050 Humlebæk 01.02.2019
Teglværksvej 21 · DK-2990 Nivå 01.01.2007 31.01.2019
Teglværksvej 21 · DK-2990 Nivå 01.11.2005 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
661900 Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling 01.01.2008
671300 Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed 01.11.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-06-15 15.06.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.11.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.06.2012

Direktører

Navn Fra Til
Anders Olesen 01.11.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Marie Annette Melchior Olesen 01.01.2016
Anders Olesen 01.11.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MARIANO ApS

Gl Strandvej 174
3050 Humlebæk

CVR

29170398

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. november 2005

P-nummer

1011806542

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • ANDERS OLESEN ApS
 • MARIE MELCHIOR ApS
 • MARIE´S KØKKEN ApS

Branchekode

661900
Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

aolesen@basico.dk

Telefon

25102200

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investerings- rådgivnings- og udgivelsesvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller