TH OVERFLADEBEHANDLING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. nov. 2005
 • CVR 29152446

Virksomheden TH OVERFLADEBEHANDLING ApS befinder sig i branchen "Overfladebehandling af metal" og har adresse i Ørbæk. De blev etableret i 1. november 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 218.332 DKK, mens den i 2022 var på 97.949 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 163.991 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

164’ DKK

+161%

Egenkapital

-11’ DKK

+94%

Omsætning

-

Resultat før skat

210’ DKK

+167%

Årets resultat

2023163.991 DKK
202262.796 DKK
2021-111.556 DKK
2020-75.500 DKK
2019-29.729 DKK
2018311.816 DKK
2017941.408 DKK
20162.139 DKK
201556.978 DKK
201451.530 DKK
2013418.392 DKK
201274.684 DKK

Likviditetsgrad

92 %

+202%
Svag

Afkastningsgrad

162 %

+33%
God

Soliditetsgrad

-8 %

+96%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

134’ DKK

+74%

Bruttofortjeneste

218’ DKK

+123%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

134’ DKK

+74%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  218’
  -
  0
  -
  218’
  -
  -
  -
  -
  210’
  -
  210’
  -46’
  164’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  36’
  98’
  134’
  134’
  125’
  -136’
  -
  -
  -11’
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  -
  -
  -
  -
  69’
  146’
  134’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TH OVERFLADEBEHANDLING ApS 01.11.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Æblevej 5 · DK-5853 Ørbæk 01.01.2007
Æblevej 5 · DK-5853 Ørbæk 01.11.2005 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
256100 Overfladebehandling af metal 01.01.2016
452020 Karosseriværksteder og autolakererier 01.01.2008 31.12.2015
502050 Autolakererier 01.11.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2005-11-01 01.11.2005

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.11.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 01.11.2005

Direktører

Navn Fra Til
Tommy Henningsen 01.11.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tommy Henningsen 01.11.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TH OVERFLADEBEHANDLING ApS

Æblevej 5
5853 Ørbæk

CVR

29152446

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. november 2005

P-nummer

1000135762

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

256100
Overfladebehandling af metal

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

24246948

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel, håndværk og industri

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-