FRANK JENSEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. sep. 2005
 • CVR 29148546

Virksomheden FRANK JENSEN ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Otterup. De blev etableret i 22. september 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 46.738 DKK, mens den i 2022 var på -17.988 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -91.405 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-91’ DKK

-522%

Egenkapital

4.314’ DKK

-27%

Omsætning

-

Resultat før skat

-91’ DKK

-522%

Årets resultat

2023-91.405 DKK
2022-14.698 DKK
2021682.111 DKK
2020-5.182.678 DKK
20195.164.658 DKK
2018114.172 DKK
2017312.305 DKK
2016272.644 DKK
2015629.581 DKK
2014804.108 DKK
2013776.703 DKK
2012509.108 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.411’ DKK

-27%

Bruttofortjeneste

47’ DKK

+360%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.951’ DKK

-35%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  47’
  -
  -
  -
  -
  88’
  -
  -
  88’
  -91’
  -
  -91’
  -
  -91’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.460’
  -
  -
  -
  73’
  340’
  2.951’
  4.411’
  125’
  2.162’
  120’
  -
  4.314’
  -
  4.314’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  56’
  -
  -
  -
  -
  23’
  -
  4.411’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FRANK JENSEN ApS 22.09.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Mosegyden 55 · DK-5450 Otterup 20.11.2019
Mosegyden 55 · DK-5450 Otterup 19.11.2019 19.11.2019
Mosegyden 55 · DK-5450 Otterup 01.01.2007 18.11.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2012
980000 Uoplyst 22.09.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2005-09-22 22.09.2005

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 22.09.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 22.09.2005

Direktører

Navn Fra Til
Frank Edvard Jensen 22.09.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frank Edvard Jensen 22.09.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FRANK JENSEN ApS

Mosegyden 55
5450 Otterup

CVR

29148546

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. september 2005

P-nummer

1011779863

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller