SYDHAVSØERNES FLYTTEFORRETNING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. okt. 2005
 • CVR 29144885

Virksomheden SYDHAVSØERNES FLYTTEFORRETNING ApS befinder sig i branchen "Flytteforretninger" og har adresse i Maribo. De blev etableret i 19. oktober 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 4.720.035 DKK, mens den i 2021 var på 5.413.353 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 33.462 DKK.

Medarbejderstaben består af 14 personer, hvor direktionen bl.a. består af Allan Nordahl Friis.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

33’ DKK

-94%

Egenkapital

1.711’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

55’ DKK

-92%

Årets resultat

202233.462 DKK
2021536.594 DKK
2020350.736 DKK
201992.696 DKK
2018-162.058 DKK
20171.143.690 DKK
2016956.422 DKK
2015154.063 DKK
201493.406 DKK
2013-248.292 DKK
2012-354.275 DKK

Likviditetsgrad

140 %

-7%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

2 %

-87%
Svag

Soliditetsgrad

45 %

+25%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.836’ DKK

-19%

Bruttofortjeneste

4.720’ DKK

-13%

Gældsforpligtelser

2.071’ DKK

-30%

Tilgodehavende

1.842’ DKK

-38%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  4.720’
  -4.191’
  -455’
  -
  75’
  -1’
  -
  -
  -1’
  55’
  -
  55’
  -22’
  33’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  1.959’
  -
  1.959’
  -
  -
  35’
  35’
  1.994’
  -
  572’
  305’
  100’
  812’
  1.842’
  3.836’
  125’
  786’
  800’
  -
  1.711’
  -
  1.711’
  55’
  55’
  -
  -
  -
  -
  758’
  -
  -
  -
  -
  45’
  1.021’
  1.313’
  3.836’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SYDHAVSØERNES FLYTTEFORRETNING ApS 15.12.2005
SHFF ApS 19.10.2005 14.12.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Bays Vej 2 · DK-4930 Maribo 22.12.2016
Kristianssædevej 9 · DK-4930 Maribo 01.01.2007 21.12.2016
Kristianssædevej 9 · DK-4930 Maribo 19.10.2005 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
494200 Flytteforretninger 01.01.2008
602420 Flytteforretninger 19.10.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-30 30.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 19.10.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 30.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Allan Nordahl Friis 19.10.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Nordahl Friis 19.09.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SYDHAVSØERNES FLYTTEFORRETNING ApS

Bays Vej 2
4930 Maribo

CVR

29144885

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. oktober 2005

P-nummer

1011768101

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • LEJ1RUM ApS
 • LEJETRUM ApS
 • SHFF ApS
 • SYDHAVSFEST.DK ApS

Branchekode

494200
Flytteforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@sydhavsflyt.dk

Telefon

40118057

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er transport- og flyttevirksomhed samt godsopbevaring og anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

14

Reklamebeskyttelse

Ja