UNIK OPTIK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. okt. 2005
 • CVR 29144737

Virksomheden UNIK OPTIK ApS befinder sig i branchen "Optikere" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 19. oktober 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.966.650 DKK, mens den i 2022 var på 2.253.176 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 249.742 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Susanne Yde-Christensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

250’ DKK

-32%

Egenkapital

1.298’ DKK

-16%

Omsætning

-

Resultat før skat

320’ DKK

-32%

Årets resultat

2023249.742 DKK
2022369.240 DKK
2021248.804 DKK
2020588.803 DKK
2019253.797 DKK
2018222.705 DKK
2017341.302 DKK
201694.066 DKK
2015210.384 DKK
2014184.915 DKK
2013464.595 DKK
2012224.001 DKK

Likviditetsgrad

154 %

-8%
God

Afkastningsgrad

13 %

-25%
God

Soliditetsgrad

49 %

-12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.659’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

1.967’ DKK

-13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.060’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.967’
  -1.458’
  -158’
  -
  351’
  12’
  -
  -
  12’
  320’
  -
  320’
  -71’
  250’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  506’
  -
  506’
  -
  -
  -
  93’
  599’
  458’
  189’
  -
  31’
  1.336’
  2.060’
  2.659’
  125’
  673’
  500’
  -
  1.298’
  -
  1.298’
  25’
  25’
  -
  -
  -
  -
  -
  756’
  -
  -
  -
  258’
  321’
  1.335’
  2.659’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
UNIK OPTIK ApS 12.09.2008
PROFIL OPTIK HILLERØD ApS 19.10.2005 11.09.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Helsingørsgade 1 · DK-3400 Hillerød 03.11.2016
Helsingørsgade 10 · DK-3400 Hillerød 19.10.2005 02.11.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
477810 Optikere 01.01.2008
524820 Optikere 19.10.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-09-12 12.09.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 19.10.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 12.09.2008

Direktører

Navn Fra Til
Susanne Yde-Christensen 19.10.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Susanne Yde-Christensen 19.10.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

UNIK OPTIK ApS

Helsingørsgade 1
3400 Hillerød

CVR

29144737

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. oktober 2005

P-nummer

1011767784

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • PROFIL OPTIK HILLERØD ApS

Branchekode

477810
Optikere

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

hillerod@unikoptik.dk

Telefon

48240401

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive optikervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Nej