Yoga & Music services ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. okt. 2005
 • CVR 29138222

Virksomheden Yoga & Music services ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 3. oktober 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -40.645 DKK, mens den i 2021 var på -80.405 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -81.285 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-81’ DKK

+26%

Egenkapital

-1.179’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

-104’ DKK

+26%

Årets resultat

2022-81.285 DKK
2021-110.259 DKK
2020-249.127 DKK
2019-427.186 DKK
2018-239.598 DKK
2017-108.122 DKK
2016-35.336 DKK
2015-6.769 DKK
2014-5.212 DKK
2013-6.143 DKK
201252.422 DKK

Likviditetsgrad

25 %

-9%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-10 %

+47%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-296 %

-13%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

399’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-41’ DKK

+49%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

398’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -41’
  -
  -
  -
  -41’
  -
  -
  -
  -
  -104’
  -
  -104’
  -23’
  -81’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  1’
  -
  -
  -
  6’
  34’
  398’
  399’
  50’
  -1.229’
  -
  -
  -1.179’
  -
  -1.179’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  1.577’
  399’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Yoga & Music services ApS 23.11.2022
Bleed Out Publishing ApS 25.01.2017 22.11.2022
Strategy ApS 18.04.2016 24.01.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Mynstersvej 3 · DK-1827 Frederiksberg C 01.03.2017
Mynstersvej 3 · DK-1827 Frederiksberg C 31.05.2011 28.02.2017
Nitivej 10 · DK-2000 Frederiksberg 03.11.2008 30.05.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008
741490 Anden virksomhedsrådgivning 03.10.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-11-23 23.11.2022
2022-03-10 10.03.2022 22.11.2022
2017-01-25 25.01.2017 09.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 18.04.2016
500.000 DKK 24.10.2008 17.04.2016
125.000 DKK 03.10.2005 23.10.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.04.2016
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening af en direktør eller af den samlede bestyrelse. 24.10.2008 19.04.2016

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Thomas Storm Barfod 24.10.2008 18.04.2016
Jørgen Barfod 24.10.2008 28.11.2015
Thomas Barfod 24.10.2008 18.04.2016

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Storm Barfod 18.04.2016
Thomas Barfod 18.04.2016
Thomas Storm Barfod 03.10.2005 17.04.2016

Legalle ejere

Navn Fra Til
TBHOL ApS 01.06.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Storm Barfod 03.10.2005
Thomas Barfod 03.10.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Yoga & Music services ApS

Mynstersvej 3
1827 Frederiksberg C

CVR

29138222

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. oktober 2005

P-nummer

1011746485

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • 3xyoga.dk ApS
 • Bleed out publishing Aps
 • Yogatilarbejdspladsen.dk ApS
 • Yogatilvirksomheder.dk ApS
 • yogayogayoga.dk ApS

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

30119656

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at publicere musik og bøger og i øvrigt investere i diverse koncepter

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-