Sønderborg Arkitekt ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. sep. 2005
 • CVR 29012180

Virksomheden Sønderborg Arkitekt ApS befinder sig i branchen "Arkitektvirksomhed" og har adresse i Sønderborg. De blev etableret i 23. september 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -106 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+77%

Egenkapital

242’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

+77%

Årets resultat

2023-106 DKK
2022-452 DKK
2021-5.104 DKK
2020-16.749 DKK
2019-4.502 DKK
2018349 DKK
20170 DKK
20160 DKK
20150 DKK
20140 DKK
2013-2.393 DKK
20125.473 DKK

Likviditetsgrad

2.883 %

-2%
God

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

251’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

251’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  193’
  251’
  251’
  125’
  117’
  -
  -
  242’
  -
  242’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  251’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Sønderborg Arkitekt ApS 28.06.2016
BT INVEST DYBBØL ApS 29.11.2011 27.06.2016
BT BYG DYBBØL ApS 23.09.2005 28.11.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Porsdam 3 · DK-6400 Sønderborg 01.01.2007
Porsdam 3 · DK-6400 Sønderborg 23.09.2005 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
711100 Arkitektvirksomhed 28.06.2016
663000 Formueforvaltning 03.12.2011 27.06.2016
439910 Murere 01.01.2008 02.12.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-28 28.06.2016
2011-11-29 29.11.2011 27.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 23.09.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.11.2011

Direktører

Navn Fra Til
Bjarne Thomsen 23.09.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bjarne Thomsen 23.09.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Sønderborg Arkitekt ApS

Porsdam 3
6400 Sønderborg

CVR

29012180

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. september 2005

P-nummer

1011720427

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • BT BYG DYBBØL ApS

Branchekode

711100
Arkitektvirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive arkitektfirma, investere i værdipapirer og formueforvaltning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-