ML Ejendomsinvest Aps

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. sep. 2005
 • CVR 29011575

Virksomheden ML Ejendomsinvest Aps befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Asaa. De blev etableret i 27. september 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 390.813 DKK, mens den i 2021 var på 401.247 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 187.419 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

187’ DKK

-2%

Egenkapital

1.393’ DKK

+16%

Omsætning

-

Resultat før skat

240’ DKK

-2%

Årets resultat

2022187.419 DKK
2021191.595 DKK
2020162.558 DKK
2019149.490 DKK
2018174.363 DKK
2017-64.017 DKK
2016-22.533 DKK
2015-22.342 DKK
2014-41.523 DKK
201357.758 DKK
201293.933 DKK

Likviditetsgrad

4 %

-80%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

7 %

+6%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

33 %

+27%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.250’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

391’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

2.756’ DKK

-18%

Tilgodehavende

56’ DKK

-85%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  391’
  -
  -105’
  -
  286’
  -
  -46’
  -
  -46’
  240’
  -
  240’
  -53’
  187’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  4.194’
  -
  -
  -
  -
  4.194’
  -
  -
  -
  7’
  49’
  56’
  4.250’
  125’
  790’
  -
  -
  1.393’
  -
  1.393’
  101’
  101’
  1.344’
  -
  -
  -
  1.344’
  1.074’
  -
  -
  -
  -
  55’
  1.412’
  4.250’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ML Ejendomsinvest Aps 25.05.2016
SRA SÆBY ApS 27.09.2005 24.05.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Åleje 10 · DK-9340 Asaa 16.06.2016
Havvænget 2 · DK-9300 Sæby 22.09.2011 15.06.2016
Sophus Falcks Vej 1 · DK-9300 Sæby 01.01.2007 21.09.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008
702040 Udlejning af erhvervsejendomme 05.10.2005 31.12.2007
980000 Uoplyst 27.09.2005 04.10.2005

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-05-25 25.05.2016
2010-10-21 21.10.2010 24.05.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 27.09.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 21.10.2010

Direktører

Navn Fra Til
Michael Larsen 25.05.2016
Susanne Andreasen 27.09.2005 25.05.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Larsen 16.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ML Ejendomsinvest Aps

Åleje 10
9340 Asaa

CVR

29011575

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. september 2005

P-nummer

1011718600

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i samt udlejning af fast ejendom, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-