B-OPTIMIZED ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. sep. 2005
 • CVR 28993900

Virksomheden B-OPTIMIZED ApS befinder sig i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik" og har adresse i Odense SV. De blev etableret i 17. september 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -12.178 DKK, mens den i 2022 var på -32.422 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -10.441 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Flemming Christian Buch.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-10’ DKK

+68%

Egenkapital

91’ DKK

-10%

Omsætning

-

Resultat før skat

-12’ DKK

+62%

Årets resultat

2023-10.441 DKK
2022-32.422 DKK
2021-11.458 DKK
202014.335 DKK
20191.995 DKK
201823.009 DKK
2017-49.589 DKK
201628.730 DKK
201572.546 DKK
2014-91.749 DKK
2013189.664 DKK
2012-186.087 DKK

Likviditetsgrad

1.284 %

+6%
God

Afkastningsgrad

-12 %

+58%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

92 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

99’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

+62%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

99’ DKK

-11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  -12’
  -
  -12’
  -2’
  -10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  92’
  99’
  99’
  125’
  -34’
  -
  -
  91’
  -
  91’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  99’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
B-OPTIMIZED ApS 17.09.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Rosenvænget 18 · DK-5250 Odense SV 10.10.2018
Rosenvænget 18 · DK-5250 Odense SV 08.10.2018 09.10.2018
Rosenvænget 18 · DK-5250 Odense SV 17.09.2005 07.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
711220 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik 01.01.2008
742020 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik 17.09.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-02-05 05.02.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 17.09.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 05.02.2007

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Christian Buch 17.09.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Christian Buch 17.09.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

B-OPTIMIZED ApS

Rosenvænget 18
5250 Odense SV

CVR

28993900

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. september 2005

P-nummer

1011700736

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • DANSK OPTIMERING ApS
 • DK OPTIMERING ApS
 • NORDISK OPTIMERING ApS

Branchekode

711220
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

65915747

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive rådgivnings-, produktions- og handelsvirksomhed samt investering i værdipapirer og fast ejendom

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-