VERDIER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. sep. 2005
 • CVR 28991525

Virksomheden VERDIER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aalborg SØ. De blev etableret i 16. september 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -125.122 DKK, mens den i 2022 var på -13.625 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 220.544 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

221’ DKK

> +999%

Egenkapital

1.555’ DKK

+12%

Omsætning

-

Resultat før skat

308’ DKK

> +999%

Årets resultat

2023220.544 DKK
20225.857 DKK
2021104.401 DKK
2020261.800 DKK
2019273.625 DKK
201849.546 DKK
2017181.293 DKK
2016-122.765 DKK
2015505.303 DKK
2014187.929 DKK
2013242.250 DKK
201278.442 DKK

Likviditetsgrad

2.597 %

+431%
God

Afkastningsgrad

-7 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

91 %

+46%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.703’ DKK

-23%

Bruttofortjeneste

-125’ DKK

-818%

Gældsforpligtelser

148’ DKK

-82%

Tilgodehavende

1.563’ DKK

-26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -125’
  -
  -
  -
  -125’
  436’
  -22’
  -
  413’
  308’
  -
  308’
  -88’
  221’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  140’
  -
  -
  140’
  140’
  -
  -
  64’
  1.292’
  129’
  1.563’
  1.703’
  125’
  1.369’
  61’
  -
  1.555’
  -
  1.555’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  88’
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  60’
  1.703’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VERDIER HOLDING ApS 16.09.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Ivigtutvej 2 · DK-9210 Aalborg SØ 24.09.2014
Brandstrupsgade 9 · DK-9000 Aalborg 16.09.2005 23.09.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 18.11.2020
980000 Uoplyst 16.09.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-23 23.07.2021
2005-09-16 16.09.2005 22.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 16.09.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 16.09.2005

Direktører

Navn Fra Til
Jan Kronborg Verdier 16.09.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Kronborg Verdier 16.09.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VERDIER HOLDING ApS

Ivigtutvej 2
9210 Aalborg SØ

CVR

28991525

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. september 2005

P-nummer

1011692695

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er holdingvirksomhed og anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed, herunder investering i værdipapirer mv.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-