BELLA INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. sep. 2005
 • CVR 28988109

Virksomheden BELLA INVEST ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Almind. De blev etableret i 1. september 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.625 DKK, mens den i 2021 var på -8.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -214.456 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-214’ DKK

-444%

Egenkapital

240’ DKK

-47%

Omsætning

-

Resultat før skat

-214’ DKK

-444%

Årets resultat

2022-214.456 DKK
202162.416 DKK
2020-75.986 DKK
2019-17.151 DKK
2018-54.980 DKK
201792.628 DKK
201636.314 DKK
2015-167.254 DKK
201477.449 DKK
20134.829 DKK
2012-2.712 DKK

Likviditetsgrad

150 %

-21%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+11%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

33 %

-29%
God

Overskudsgrad

-

Balance

717’ DKK

-25%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+34%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

717’ DKK

-25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  0
  -209’
  -
  -209’
  -214’
  -
  -214’
  -
  -214’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  4’
  717’
  717’
  125’
  115’
  -
  -
  240’
  -
  240’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  477’
  717’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BELLA INVEST ApS 01.09.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Toftevej 73 · DK-6051 Almind 04.03.2009
Esbjergvej 40 · DK-6000 Kolding 01.09.2005 03.03.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 01.09.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2005-09-01 01.09.2005

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.09.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionens medlemmer hver for sig. 01.09.2005

Direktører

Navn Fra Til
Helle Hee Degaardt 01.09.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Helle Hee Degaardt 01.09.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BELLA INVEST ApS

Toftevej 73
6051 Almind

CVR

28988109

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. september 2005

P-nummer

1011680441

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er ar drive virksomhed som holdingselskab samt anden virksomhed efter direktionens anvisninger.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionens medlemmer hver for sig.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-