DYREHAVEN INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. aug. 2005
 • CVR 28986831

Virksomheden DYREHAVEN INVEST ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Korsør. De blev etableret i 18. august 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -107.519 DKK, mens den i 2022 var på -514.550 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 9.225.769 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Anders Finn Poulsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

9.226’ DKK

+58%

Egenkapital

35.592’ DKK

+28%

Omsætning

-

Resultat før skat

9.226’ DKK

+94%

Årets resultat

20239.225.769 DKK
20225.850.873 DKK
2021-3.337.235 DKK
2020640.358 DKK
2019558.505 DKK
20185.106.396 DKK
2017290.898 DKK
2016-11.398.855 DKK
2015-17.707.794 DKK
20141.807.882 DKK
2013-25.088.833 DKK
20125.542.762 DKK

Likviditetsgrad

2.142 %

+894%
God

Afkastningsgrad

-2 %

+68%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

35.842’ DKK

+17%

Bruttofortjeneste

-108’ DKK

+79%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5.344’ DKK

-12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -108’
  -350’
  -
  -
  -552’
  53’
  -
  -676’
  -623’
  9.226’
  -
  9.226’
  0
  9.226’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9.574’
  -
  -
  30.498’
  30.498’
  -
  -
  796’
  213’
  790’
  5.344’
  35.842’
  126’
  32.966’
  2.500’
  -
  35.592’
  -
  35.592’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  44’
  249’
  35.842’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DYREHAVEN INVEST ApS 18.08.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Dyrehaven 18 · DK-4220 Korsør 21.04.2016
Batterivej 7 · DK-4220 Korsør 01.01.2007 20.04.2016
Batterivej 7 · DK-4220 Korsør 18.08.2005 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 01.07.2017
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.06.2017
980000 Uoplyst 18.08.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-09-16 16.09.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
126.000 DKK 16.09.2010
125.000 DKK 18.08.2005 15.09.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 16.09.2010

Direktører

Navn Fra Til
Anders Finn Poulsen 18.08.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Finn Poulsen 18.08.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DYREHAVEN INVEST ApS

Dyrehaven 18
4220 Korsør

CVR

28986831

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. august 2005

P-nummer

1011676592

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

126.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller