BANGLY HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. aug. 2005
 • CVR 28981287

Virksomheden BANGLY HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Dragør. De blev etableret i 4. august 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 129.511 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

130’ DKK

+24%

Egenkapital

257’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

130’ DKK

+24%

Årets resultat

2023129.511 DKK
2022104.706 DKK
202138.660 DKK
202029.849 DKK
201969.265 DKK
2018157.739 DKK
2017141.207 DKK
2016100.699 DKK
20155.832 DKK
2014-1.600 DKK
2013-4.893 DKK
2012-4.588 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

43 %

+32%
God

Soliditetsgrad

83 %

+11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

310’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

53’ DKK

-46%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  132’
  -
  -
  132’
  132’
  130’
  -
  130’
  0
  130’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  257’
  -
  -
  -
  257’
  -
  -
  -
  -
  35’
  53’
  310’
  125’
  -
  132’
  -
  257’
  -
  257’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  44’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  310’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BANGLY HOLDING ApS 04.08.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Harevænget 42 · DK-2791 Dragør 19.09.2019
Skøjtevej 27E · DK-2770 Kastrup 25.04.2018 18.09.2019
Lergravsvej 53 · DK-2300 København S 07.05.2012 24.04.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 18.11.2020
980000 Uoplyst 04.08.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2005-08-04 04.08.2005

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 04.08.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 04.08.2005

Direktører

Navn Fra Til
Sabine Michaela Bangly 04.08.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sabine Michaela Bangly 08.08.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BANGLY HOLDING ApS

Harevænget 42
2791 Dragør

CVR

28981287

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. august 2005

P-nummer

1011659051

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mail@homeworkers.dk

Telefon

-

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at administrere og eje aktier og hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-