TVERES HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. aug. 2005
 • CVR 28966520

Virksomheden TVERES HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 10. august 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.375 DKK, mens den i 2021 var på -3.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.375 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

-4%

Egenkapital

-35’ DKK

-11%

Omsætning

-

Resultat før skat

-3’ DKK

-4%

Årets resultat

2022-3.375 DKK
2021-3.250 DKK
2020-3.250 DKK
2019-3.125 DKK
2018-3.750 DKK
2017-2.875 DKK
2016-3.437 DKK
201525.162 DKK
2014-2.805 DKK
2013-4.750 DKK
2012-5.062 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -3’
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  -160’
  -
  -
  -35’
  -
  -35’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  35’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TVERES HOLDING ApS 10.08.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Strandvejen 125 · DK-2900 Hellerup 23.04.2019
Østergade 6 · DK-1100 København K 24.06.2014 22.04.2019
Frederiksborggade 15 · DK-1360 København K 07.01.2008 23.06.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 10.08.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-06-03 03.06.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 10.08.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 03.06.2014

Direktører

Navn Fra Til
Klaus Ulrik Tvermoes 10.08.2005
Johnny Bjarne Restrup-Sørensen 10.08.2005 24.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Klaus Ulrik Tvermoes 10.08.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TVERES HOLDING ApS

Strandvejen 125
2900 Hellerup

CVR

28966520

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. august 2005

P-nummer

1011614236

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@bestyrelsesposten.dk

Telefon

40818176

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller