KLOSTERGAARD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. aug. 2005
 • CVR 28962495

Virksomheden KLOSTERGAARD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Nykøbing F. De blev etableret i 2. august 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.850 DKK, mens den i 2022 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 193.750 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

194’ DKK

+142%

Egenkapital

3.068’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

199’ DKK

+143%

Årets resultat

2023193.750 DKK
2022-463.207 DKK
20211.290.462 DKK
2020-49.113 DKK
2019-874.874 DKK
2018365.937 DKK
20171.911.802 DKK
2016-17.689 DKK
2015-422.677 DKK
2014-541.578 DKK
2013-255.311 DKK
201239.004 DKK

Likviditetsgrad

6.093 %

-3%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-11%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.101’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-10%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.025’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  30’
  -1’
  -
  29’
  199’
  -
  199’
  -5’
  194’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.076’
  1.076’
  -
  -
  -
  0
  3’
  2.025’
  3.101’
  125’
  2.825’
  118’
  -
  3.068’
  -
  3.068’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  28’
  33’
  3.101’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KLOSTERGAARD HOLDING ApS 02.08.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Bangsebro Alle 27 · DK-4800 Nykøbing F 01.01.2007
Bangsebro Alle 27 · DK-4800 Nykøbing F 02.08.2005 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 02.08.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-11-29 29.11.2018
2007-11-22 22.11.2007 28.11.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 02.08.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 22.11.2007

Direktører

Navn Fra Til
Lars Marquard Pedersen 02.08.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Marquard Pedersen 02.08.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KLOSTERGAARD HOLDING ApS

Bangsebro Alle 27
4800 Nykøbing F

CVR

28962495

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. august 2005

P-nummer

1011601584

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er finansiel virksomhed og investering efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-