KORONA TECHNOLOGIES ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. jul. 2005
 • CVR 28897480

Virksomheden KORONA TECHNOLOGIES ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Køge. De blev etableret i 19. juli 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.738 DKK, mens den i 2021 var på 2.506 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 50 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Stig Kofoed.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

0%

Egenkapital

196’ DKK

-23%

Omsætning

3’ DKK

0%

Resultat før skat

0 DKK

0%

Årets resultat

202250 DKK
202150 DKK
202050 DKK
201950 DKK
201850 DKK
201750 DKK
20161.609 DKK
20151.553 DKK
20141.437 DKK
20131.365 DKK
20121.217 DKK

Likviditetsgrad

89.751 %

+152%
God

Afkastningsgrad

1 %

+10%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

66 %

-14%
God

Balance

197’ DKK

-23%

Bruttofortjeneste

2’ DKK

-31%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

197’ DKK

-23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  3’
  2’
  -
  -
  1’
  2’
  -
  -2’
  -
  -2’
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  197’
  197’
  197’
  125’
  71’
  -
  -
  196’
  -
  196’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  197’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KORONA TECHNOLOGIES ApS 19.07.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Søvang 35 · DK-4600 Køge 19.07.2005

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.01.2008
722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software 31.10.2005 31.12.2007
748720 Formgivning og industrielt design 19.07.2005 30.10.2005

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2005-07-19 19.07.2005

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 19.07.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 19.07.2005

Direktører

Navn Fra Til
Stig Kofoed 19.07.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Stig Kofoed 19.07.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KORONA TECHNOLOGIES ApS

Søvang 35
4600 Køge

CVR

28897480

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. juli 2005

P-nummer

1011572037

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve handel, industri, afsætning og service af teknologiske produkter indenfor IT samt enhver anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter