TAMO FUNCTION ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2005
 • CVR 28895046

Virksomheden TAMO FUNCTION ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Birkerød. De blev etableret i 30. juni 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -365.595 DKK, mens den i 2021 var på -3.371 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.976.331 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Tam Peter Mordhorst.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.976’ DKK

-344%

Egenkapital

2.331’ DKK

-46%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.976’ DKK

-289%

Årets resultat

2022-1.976.331 DKK
2021810.823 DKK
2020683.484 DKK
2019561.544 DKK
2018198.184 DKK
2017413.062 DKK
2016124.416 DKK
2015357.383 DKK
2014392.795 DKK
2013198.538 DKK
2012378.447 DKK

Likviditetsgrad

14 %

-57%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-11 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

62 %

-19%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.763’ DKK

-33%

Bruttofortjeneste

-366’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

198’ DKK

-53%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -366’
  0
  -38’
  -
  -404’
  82’
  -1.655’
  -
  -1.572’
  -1.976’
  -
  -1.976’
  -
  -1.976’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.107’
  -
  -
  -
  2.458’
  3.564’
  -
  -
  -
  17’
  97’
  198’
  3.763’
  125’
  2.206’
  -
  -
  2.331’
  -
  2.331’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.431’
  1.431’
  3.763’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TAMO FUNCTION ApS 30.06.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Blikfanget 3 · DK-3460 Birkerød 01.01.2007
Blikfanget 3 · DK-3460 Birkerød 30.06.2005 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 01.01.2008
722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software 30.06.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-05-26 26.05.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.06.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 26.05.2011

Direktører

Navn Fra Til
Tam Peter Mordhorst 30.06.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tam Peter Mordhorst 09.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TAMO FUNCTION ApS

Blikfanget 3
3460 Birkerød

CVR

28895046

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2005

P-nummer

1011563909

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor IT-branchen, herunder ydelser af konsulentbistand, og dermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-