HRJ EJENDOMME KIBÆK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2005
 • CVR 28863292

Virksomheden HRJ EJENDOMME KIBÆK ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Kibæk. De blev etableret i 29. juni 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 96.232 DKK, mens den i 2021 var på 76.905 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 10.713 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

11’ DKK

+111%

Egenkapital

4.406’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

37’ DKK

+147%

Årets resultat

202210.713 DKK
2021-94.676 DKK
20204.068 DKK
201941.260 DKK
201820.986 DKK
2017-20.906 DKK
201670.264 DKK
2015-5.359 DKK
201412.789 DKK
2013-44.528 DKK
201254.734 DKK

Likviditetsgrad

18 %

-2%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

+177%
Svag

Soliditetsgrad

88 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.989’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

96’ DKK

+25%

Gældsforpligtelser

512’ DKK

-13%

Tilgodehavende

92’ DKK

-14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  96’
  -
  -41’
  -
  55’
  -
  -4’
  -
  -4’
  37’
  -
  37’
  -26’
  11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  4.897’
  -
  -
  -
  -
  4.897’
  -
  -
  -
  6’
  85’
  92’
  4.989’
  125’
  4.281’
  -
  -
  4.406’
  -
  4.406’
  70’
  70’
  -
  -
  -
  -
  -
  318’
  -
  -
  -
  13’
  70’
  512’
  4.989’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HRJ EJENDOMME KIBÆK ApS 29.06.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Brogade 4 · DK-6933 Kibæk 05.11.2008
Nr. Bredgade 6 · DK-6933 Kibæk 01.01.2007 04.11.2008
Nr Bredgade 6 · DK-6933 Kibæk 29.06.2005 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 24.03.2010
682030 Anden udlejning af boliger 01.01.2008 23.03.2010
702030 Anden udlejning af boliger 29.06.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-05-25 25.05.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 29.06.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 25.05.2011

Direktører

Navn Fra Til
Hasse Rahbek Jensen 29.06.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hasse Rahbek Jensen 26.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HRJ EJENDOMME KIBÆK ApS

Brogade 4
6933 Kibæk

CVR

28863292

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2005

P-nummer

1011520495

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

97191076

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje fast ejendom, herunder udlejning og anden investeringsvirksomhed samt drift af jordbrug

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-