NORRBOHM ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jun. 2005
 • CVR 28862644

Virksomheden NORRBOHM ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 27. juni 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 489.468 DKK, mens den i 2021 var på 37.601 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 270.613 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

271’ DKK

+73%

Egenkapital

527’ DKK

+105%

Omsætning

-

Resultat før skat

320’ DKK

+104%

Årets resultat

2022270.613 DKK
2021156.695 DKK
202013.978 DKK
20193.911 DKK
20183.989 DKK
20173.903 DKK
2016-36.984 DKK
2015-70.782 DKK
2014-183.461 DKK
2013-40.363 DKK
2012249.884 DKK

Likviditetsgrad

1.052 %

+205%
God

Afkastningsgrad

84 %

+708%
God

Soliditetsgrad

90 %

+27%
God

Overskudsgrad

-

Balance

583’ DKK

+61%

Bruttofortjeneste

489’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

583’ DKK

+61%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  489’
  -
  -
  -
  489’
  33’
  -203’
  -
  -170’
  320’
  -
  320’
  -49’
  271’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  249’
  -
  -
  -
  52’
  583’
  583’
  165’
  362’
  -
  -
  527’
  -
  527’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  55’
  583’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NORRBOHM ApS 10.04.2012
NORRBOHM HOLDING ApS 27.06.2005 09.04.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Wilkensvej 31 · DK-2000 Frederiksberg 17.05.2022
Ørestads Boulevard 37E · DK-2300 København S 01.10.2018 16.05.2022
Ørestads Boulevard 37E · DK-2300 København S 10.09.2010 30.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 26.10.2012
620100 Computerprogrammering 19.03.2011 25.10.2012
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008 18.03.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-06-27 27.06.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
165.000 DKK 02.11.2005
125.000 DKK 27.06.2005 01.11.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af een direktør. 27.06.2014

Direktører

Navn Fra Til
René Abdul-Rahman Norrbohm 07.09.2010
René Abdul-Rahman Jepsen-Norrbohm 07.09.2010
Hayat El Fettat Norrbohm 27.06.2005 07.09.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
René Abdul-Rahman Jepsen-Norrbohm 31.12.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NORRBOHM ApS

Wilkensvej 31
2000 Frederiksberg

CVR

28862644

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. juni 2005

P-nummer

1011519314

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • APIAN IT ApS

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ran@apianit.com

Telefon

60818182

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af een direktør.

Registeret kapital

165.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-