K.E. CONSULT - RINGSTED ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2005
 • CVR 28858140

Virksomheden K.E. CONSULT - RINGSTED ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Ringsted. De blev etableret i 29. juni 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -97.485 DKK, mens den i 2021 var på -118.740 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -411.144 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-411’ DKK

-191%

Egenkapital

1.975’ DKK

-17%

Omsætning

-

Resultat før skat

-405’ DKK

-189%

Årets resultat

2022-411.144 DKK
2021452.830 DKK
202021.086 DKK
201990.991 DKK
2018-156.661 DKK
2017223.229 DKK
2016-93.297 DKK
2015-128.368 DKK
201457.137 DKK
2013185.323 DKK
2012251.441 DKK

Likviditetsgrad

1.005 %

+1%
God

Afkastningsgrad

-5 %

+3%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.191’ DKK

-17%

Bruttofortjeneste

-97’ DKK

+18%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.174’ DKK

-17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -97’
  0
  -3’
  -
  -101’
  14’
  -318’
  -
  -304’
  -405’
  -
  -405’
  -
  -411’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  18’
  -
  18’
  -
  -
  -
  -
  18’
  18’
  -
  -
  10’
  787’
  2.174’
  2.191’
  125’
  1.850’
  -
  -
  1.975’
  -
  1.975’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  216’
  2.191’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
K.E. CONSULT - RINGSTED ApS 29.06.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Jyllandsgade 14B · DK-4100 Ringsted 01.03.2023
Ligustervænget 11 · DK-4100 Ringsted 29.06.2005 28.02.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008
741490 Anden virksomhedsrådgivning 01.07.2005 31.12.2007
980000 Uoplyst 29.06.2005 30.06.2005

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-02-21 21.02.2023
2013-05-23 23.05.2013 20.02.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 29.06.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening 15.09.2023
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening 01.03.2023 05.09.2023
Selskabet tegnes af direktør 23.05.2013 28.02.2023

Direktører

Navn Fra Til
Kim Elfving 15.09.2023
Karsten Elfving 15.09.2023
Kim Elfving 21.02.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Kurt Elfving 29.06.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

K.E. CONSULT - RINGSTED ApS

Jyllandsgade 14
4100 Ringsted

CVR

28858140

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2005

P-nummer

1011510902

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

57614844

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er Selskabets formål er at drive handel og udføre konsulentassistance ol.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 direktører i forening

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller