Nobody 2.0 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jun. 2005
 • CVR 28851944

Virksomheden Nobody 2.0 ApS befinder sig i branchen "Produktion af film og videofilm" og har adresse i København K. De blev etableret i 22. juni 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -464.495 DKK, mens den i 2021 var på -310.549 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -505.796 DKK.

Medarbejderstaben består af 0 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jacob Raben.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-506’ DKK

-46%

Egenkapital

-1.567’ DKK

-48%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-505.796 DKK
2021-346.677 DKK
2020-112.580 DKK
2019-691.583 DKK
2018162.783 DKK
2017-10.580 DKK
2016-52.701 DKK
2015-1.141.375 DKK
20141.240.582 DKK
20130 DKK
2012-117.655 DKK

Likviditetsgrad

4 %

-80%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-1.104 %

-282%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

142’ DKK

-61%

Bruttofortjeneste

-464’ DKK

-50%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

72’ DKK

-76%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -464’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -506’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  70’
  70’
  70’
  -
  -
  -
  51’
  20’
  72’
  142’
  125’
  -1.692’
  -
  -
  -1.567’
  -
  -1.567’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  32’
  -
  1.709’
  142’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nobody 2.0 ApS 15.03.2018
RABEN & RABEN ApS 22.06.2005 14.03.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Nytorv 9 · DK-1450 København K 17.09.2023
Skindergade 8 · DK-1159 København K 25.11.2020 16.09.2023
Blegdamsvej 6 · DK-2200 København N 02.12.2019 24.11.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
591110 Produktion af film og videofilm 01.01.2008
921100 Film- og videoproduktion 22.06.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-29 29.05.2020
2018-03-15 15.03.2018 28.05.2020
2018-02-19 19.02.2018 14.03.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 22.06.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 23.09.2008

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Raben 22.06.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Raben 22.06.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nobody 2.0 ApS

Nytorv 9
1450 København K

CVR

28851944

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. juni 2005

P-nummer

1010434072

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Nobody CPH 2.0 ApS
 • Raven47 ApS

Branchekode

591110
Produktion af film og videofilm

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jacob@nobodycph.com

Telefon

40735191

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive filmproduktion samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

0

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-