WobTop ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jun. 2005
 • CVR 28848951

Virksomheden WobTop ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 20. juni 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 42.228 DKK, mens den i 2022 var på 86.863 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 60.716 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

61’ DKK

-30%

Egenkapital

464’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

78’ DKK

-30%

Årets resultat

202360.716 DKK
202286.876 DKK
202122.856 DKK
2020-158.365 DKK
2019152.276 DKK
2018-136.151 DKK
2017-147.430 DKK
2016-79.854 DKK
2015-52.277 DKK
201495.013 DKK
201340.911 DKK
2012-67.397 DKK

Likviditetsgrad

1.712 %

-51%
God

Afkastningsgrad

9 %

-53%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

493’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

42’ DKK

-51%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

493’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  42’
  -
  -
  -
  42’
  36’
  0
  -
  36’
  78’
  -
  78’
  -17’
  61’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  436’
  55’
  493’
  493’
  125’
  221’
  118’
  -
  464’
  -
  464’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  29’
  493’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WobTop ApS 12.07.2016
WOBTOP HOLDING ApS 20.06.2005 11.07.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Bernersvej 14 · DK-4000 Roskilde 01.01.2007
Bernersvej 14 · DK-4000 Roskilde 20.06.2005 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 01.10.2008
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.09.2008
980000 Uoplyst 20.06.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-07-12 12.07.2016
2014-10-28 28.10.2014 11.07.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 20.06.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 28.10.2014

Direktører

Navn Fra Til
Claus Rosenberg Wöbbe 20.06.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Rosenberg Wöbbe 01.10.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WobTop ApS

Bernersvej 14
4000 Roskilde

CVR

28848951

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. juni 2005

P-nummer

1011482666

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • WobTop Translations Aps

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

cw@wobtop.com

Telefon

26848857

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er desuden at drive rådgivningsvirksomhed eller anden relateret virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-